Ujian Meter

Pengguna boleh memohon untuk menguji meter air bagi memastikan ketepatan bacaan. Pemohonan boleh dibuat dengan hadir ke kaunter SAMB yang berdekatan untuk membuat bayaran seperti di dalam jadual di bawah Meter air yang sediaada akan digantikan dengan meter baru untuk ujian

Permohonan Bekalan Air Baru

Permohonan bekalan air baru terbahagi kepada dua kategori iaitu: Permohonan dari pemaju projek : Projek-projek  perumahan, industri dan lain-lain jenis pembangunan komersil dan kerajaan. Permohonan dibuat melalui  Jurutera Perunding yang berdaftar dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Arkitek perlu mengemukakan