water-and-conflict-featured

VISI SYARIKAT

 

“ To Be The World Class Water Provider ”

Sebagai pembekal air bertaraf dunia.

 

MISI SYARIKAT 

Kami (SAMB) Beriltizam Dalam Kecemerlangan Pengurusan Air, Demi Kesejahteraan Dan Pembangunan Sejagat.

 

OBJEKTIF SYARIKAT 

Objektif SAMB dalam membekalkan air kepada orang ramai, industri dan lain-lain institusi diseluruh Negeri Melaka adalah seperti berikut:

  • Kuantiti yang mencukupi
  • Mutu yang baik
  • Kos yang ekonomik
  • Perkhidmatan yang cekap dan mesra
Visi dan Misi SAMB