air-pahang

Pengguna boleh memohon untuk menguji meter air bagi memastikan ketepatan bacaan. Pemohonan boleh dibuat dengan hadir ke kaunter SAMB yang berdekatan untuk membuat bayaran seperti di dalam jadual di bawah

Meter air yang sediaada akan digantikan dengan meter baru untuk ujian meter dibuat. SAMB akan memaklumkan secara bersurat tentang tarikh, masa dan tempat ujian meter air dibuat. Pengguna boleh hadir untuk menyaksikan ujian tersebut. Sekiranya meter air rosak, pelarasan akan dibuat terhadap akaun pengguna berdasarkan purata penggunaan bagi tempoh 3 bulan dan bayaran deposit akan dipulangkan dan sekiranya meter air berada dalam keadaan baik, bayaran deposit tidak akan dipulangkan.

Berikut adalah jadual bayaran deposit bagi ujian meter :

 

 

METER MOHON BARU/TUKAR NAMA(RM) PEMOTONGAN (RM) SAMBUNG SEMULA (RM) UJI METER

(RM)

CAJ METER HILANG

(RM)

D-1/2” 13mm 40.00 35.00 35.00 50.0 72.00
B-3/4” 20mm 40.00 35.00 35.00 50.0 132.00
C-1” 25mm 40.00 35.00 35.00 50.0 300.00
E-2” 50mm 40.00 35.00 35.00 50.0 860.00
W-2” 50mm 40.00 35.00 35.00 50.0 855.00
H-4” 100mm (60) 80.00 50.00 50.00 200.00 980.00
R-4” 100mm (60) 80.00 50.00 50.00 200.00 2,175.00
G-4” 100mm (60) 80.00 50.00 50.00 200.00 1,090.00
101mm-150mm 100.00 100.00 100.00    
Lebih 151mm 120.00        
NOTIS BAGI PEMOTONGAN BEKALAN AIR 3.00

 

 

 

Ujian Meter