81f58f56ea64059f553dc6997177cab8

Penyambungan semula bekalan terbahagi kepada dua kategori iaitu:

 

Penyambungan atas akaun yang telah tamat :
(Akaun tidak aktif melebihi 1 tahun)

Penyambungan bagi kategori ini perlu melalui permohonan bekalan baru.

 

Penyambungan atas tunggakan:
(Akaun aktif)

Bagi penyambungan semula bekalan air pemotongan atas tunggakan, pengguna hendaklah menyemak semua jumlah tunggakan.

Pengguna hendaklah membayar tunggakan beserta dengan denda yang telah ditetapkan.

Penyambungan semula akan dibuat dalam masa 2 hari bekerja dari tarikh bayaran.

 

METER MOHON BARU/TUKAR NAMA(RM) PEMOTONGAN (RM) SAMBUNG SEMULA (RM) UJI METER

(RM)

CAJ METER HILANG

(RM)

D-1/2” 13mm 40.00 35.00 35.00 50.0 72.00
B-3/4” 20mm 40.00 35.00 35.00 50.0 132.00
C-1” 25mm 40.00 35.00 35.00 50.0 300.00
E-2” 50mm 40.00 35.00 35.00 50.0 860.00
W-2” 50mm 40.00 35.00 35.00 50.0 855.00
H-4” 100mm (60) 80.00 50.00 50.00 200.00 980.00
R-4” 100mm (60) 80.00 50.00 50.00 200.00 2,175.00
G-4” 100mm (60) 80.00 50.00 50.00 200.00 1,090.00
101mm-150mm 100.00 100.00 100.00    
Lebih 151mm 120.00        
NOTIS BAGI PEMOTONGAN BEKALAN AIR 3.00

 

Penyambungan Semula